Beloningsactie

De voorwaarden voor de Beloningsactie van Appeal

Voorwaarden Beloningsactie Appeal

 • Deze actie (“Beloningsactie”) is van toepassing op geldige claims jegens Airbnb Ireland UC die zijn ingediend op appeal.nl/airbnb.
 • De beloning is € 5,- (vijf euro) (“Beloning”)
 • De Beloning wordt op de volgende manier verdiend:

  • De verstuurder (“Verstuurder”) deelt zijn unieke link (“Link”) zoals deze op de website van Appeal wordt getoond.
  • Een persoon die de Link ontvangt ("Ontvanger") kan vervolgens een claim indienen bij Appeal door op de Link te klikken;
  • De Verstuurder heeft recht op de Beloning wanneer Ontvanger zijn claim indient via de Link en het volledige claimbedrag van Ontvanger succesvol wordt terugbetaald door Airbnb Ireland UC aan Appeal.
 • Verstuurder en Ontvanger moeten te allen tijde verschillende personen zijn.
 • De Beloning wordt maximaal één keer per Ontvanger toegekend.
 • Een Verstuurder kan meerdere beloningen ontvangen voor meerdere Ontvangers, waarbij indien van toepassing de Beloning telkens zonder beperking in mindering wordt gebracht op de kosten van de dienstverlening van Appeal.
 • De Beloningsactie kan voor zover niet anders is afgesproken alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Deze actie geldt niet voor claims van Ontvanger met een totale waarde lager dan € 30,- (dertig euro).
 • Deze actie geldt niet voor claims die zijn ingediend voor het terugvorderen van bemiddelingskosten die in rekening zijn gebracht door makelaars.
 • Deelnemers, zowel Verstuurders als Ontvangers, moeten 18 jaar of ouder zijn. Verder moeten deelnemers natuurlijke personen zijn en wonen in Nederland.
 • Appeal behoudt zich het recht voor om deelname aan de Actie te onderzoeken op frauduleuze activiteiten en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen betekenen dat Appeal de Beloning(en) die verdiend zijn met deze activiteiten, of andere activiteiten die in overtreding zijn met deze voorwaarden, worden nietig verklaard.