Actievoorwaarden Beloningsactie Airbnb

De voorwaarden voor de Beloningsactie van Appeal
Deze actie is geëindigd

Voorwaarden Beloningsactie Appeal B.V. ("Appeal")

 • Deze actie (“Beloningsactie”) is van toepassing op rechtsgeldige vorderingen wegens strijd met 7:417 lid 4 BW jegens Airbnb Ireland UC die zijn ingesteld via appeal.nl/airbnb.
 • De beloning is € 5,- (vijf euro) (“Beloning”).
 • De Beloning wordt op de volgende manier verdiend:
 • De verstuurder (“Verstuurder”) deelt zijn unieke link (“Link”) zoals deze op de website van Appeal wordt getoond.

  • Een persoon die de Link ontvangt ("Ontvanger") kan vervolgens via Appeal een vordering instellen jegens Airbnb Ireland UC, bestaande uit de in strijd met artikel 7:417 lid 4 BW door Airbnb aan Ontvanger als huurder gefactureerde, en door Ontvanger aan Airbnb betaalde, Airbnb-servicekosten op de door Ontvanger ingediende boeking(en) (“Claim”).
  • De Verstuurder heeft recht op de Beloning wanneer Ontvanger zijn Claim heeft ingesteld via de Link, de Claim van Ontvanger succesvol wordt teruggevorderd en geïnd door Appeal, en wordt voldaan aan alle voorwaarden van de Beloningsactie (“Beloningsgebeurtenis”).
 • De Beloning kan maximaal 100 keer worden verdiend per Verstuurder.
 • De Verstuurder kan de verdiende Beloning ophalen tot uiterlijk 6 maanden na de Beloningsgebeurtenis.

Uitzonderingen

 • De Beloningsactie kan, voor zover niet anders is afgesproken, alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Verstuurder en Ontvanger moeten te allen tijde verschillende personen zijn.
 • De Beloning wordt niet uitgekeerd indien Ontvanger eerder een Claim heeft ingediend via Appeal.
 • De Beloning wordt maximaal één keer per Ontvanger toegekend.
 • De Beloning wordt niet uitgekeerd indien de bruto opbrengst van Appeal uit de Claim van Ontvanger lager is dan € 10,– (tien euro). De bruto opbrengst is het teruggevorderde bedrag van de Claim van Ontvanger maal het overeengekomen no-cure-no-pay percentage, namelijk 25% of indien de rechter een ander kostenvergoedingspercentage vaststelt, dat percentage.
 • Deze actie geldt niet voor vorderingen die zijn ingediend voor het terugvorderen van bemiddelingskosten die in rekening zijn gebracht door makelaars.

Overig

 • Deelnemers, zowel Verstuurders als Ontvangers, moeten 18 jaar of ouder zijn. Verder moeten deelnemers natuurlijke personen zijn en wonen in Nederland.
 • Appeal behoudt zich het recht voor om deelname aan de Actie te onderzoeken op frauduleuze activiteiten en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen betekenen dat Appeal de Beloning(en) die verdiend zijn met deze activiteiten, of andere activiteiten die in overtreding zijn met deze voorwaarden, worden nietig verklaard.
 • Appeal heeft het recht wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden in werking zodra de wijziging door Appeal is medegedeeld of
 • Appeal heeft het recht de Beloningsactie te beëindigen. Beëindiging geschiedt op het aangekondigde tijdstip, of wanneer nieuwe Claims niet meer worden geaccepteerd door Appeal. Indien geen tijdstip is medegedeeld, treedt de beëindiging in werking zodra de beëindiging is medegedeeld.