Update voorwaarden 02/09/2020

Een toelichting op de update van onze voorwaarden

Wij hebben op 2 september 2020 onze voorwaarden en volmachtverklaring geüpdatet zodat wij onze dienst beter en transparanter kunnen verlenen. De eerst volgende keer dat je inlogt zal je worden gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Belangrijk om te weten is dat onze dienst natuurlijk no-cure-no-pay blijft, zonder verborgen kosten. Bij succes ben je hetzelfde of minder verschuldigd dan voorheen. Ontvang je geen vergoeding? Dan betaal je nog steeds niets.

Hieronder vind je een toelichting met de belangrijkste wijzigingen.

De overeenkomst van opdracht

  • Bij succes proberen wij nu éérst de volledige kosten op Airbnb te verhalen. Als dat lukt, dan is onze dienstverlening voor jou dus gratis.
  • Het is nu ook mogelijk om extra facturen in te dienen, én facturen ouder dan drie jaar.
  • De voorwaarden zijn herschreven in 'gewone' niet-juridische taal, zodat het duidelijker is wat wij voor je doen. De volledige overeenkomst van opdracht kun je hier lezen.

De algemene voorwaarden

  • De algemene voorwaarden zijn herschreven in 'gewone' niet-juridische taal, zodat het duidelijker is wat wij voor je doen.

De volmachtverklaring

  • De oude volmacht was onbeperkt. De nieuwe volmacht omschrijft duidelijk wat wij wel (en dus ook wat wij niet) voor je mogen doen.
  • Wij mogen derden je laten helpen, zoals bijvoorbeeld een advocaat of belangenorganisatie.

De volmachtverklaring luidt nu als volgt:

Ik verleen hierbij volmacht aan Appeal B.V., met recht van substitutie, om mij met betrekking tot alle vorderingen terzake van of samenhangend met de door Airbnb ten onrechte in rekening gebrachte service- en/of bemiddelingskosten te vertegenwoordigen.

Appeal B.V. mag voor mij in en buiten rechte alles doen wat redelijkerwijs nodig is om Airbnb te bewegen mijn vordering(en) te voldoen. Met deze volmacht kan zij bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – namens mij een of meer vorderingen instellen, processtukken en andere documenten (laten) opstellen, ondertekenen en een executoriale titel verkrijgen en/of executeren, een schikking treffen, mij vertegenwoordigen in een collectieve actie; en/of een opt-out verklaring uitbrengen in een collectieve actie of bij een collectieve schikking.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.